Focus on Benefits

Freelance Financial Management - Consultancy  

Focus on Benefits: Freelance sr. financial/ business controller en agile-project controlFinancial / Sr. Business controller


Zoekt u een tijdelijke invulling door een professional (RC) die zijn vak verstaat en zijn kennis voortdurend up-to-date houdt. 


Zoekt u iemand die medewerkers écht kan motiveren en professionaliseren in lastige verandertrajecten? 

Bij het invullen van een nieuwe agile of meer zakelijke benadering is dat vaak dé sleutel tot succes. Anderen zien het als één van mijn aansprekende vaardigheden.


·     Professionaliseren van financiële afdelingen

·     Tijdelijke ondersteuning of vervanging

·    Coachen en begeleiden van medewerkers

·      Datamigraties, uitfaseren legacy systemen  en invoeren SAP ERP systemen

·     Werkervaringen: Commercieel vastgoed, Reizigersvervoer, Onderwijs,
     Product/Channelmanagement, Assetmanagement,
     Project Portfolio Management, Outsourcing, Shared Service Centers

    

 Agile Projectcontrol 


Grip houden op het realiseren van de Strategie en lange termijn doelen

Organisaties weten dat traditionele projecten in een voortdurend veranderende, omgeving vaak te weinig succes opleveren en kiezen daarom een agile benadering.

Scrumteams en productowners werken in een onafhankelijke agile omgeving  
en dat is voor kleine en succesvolle stappen belangrijk maar......

....hoe houden directies, management en controllers in zo'n omgeving grip op realiseren van strategie en lange termijndoelen (benefits) ?

Het herontwikkelen van businesscases, agile-project control en het doorvoeren van benefitmanagement kan dan niet uitblijven.


·     Benefit management naast of in plaats van Project Portfolio Management

·   Projectcontrol en passend Businesscase management in een Agile omgeving 

·     Motiveren en meenemen medewerkers bij een agile aanpakIn het april nummer 2016 van MCA, het vakblad van VRC /NBA, stond een artikel over deze vernieuwende agile projectcontrol benadering.Het is hier te downloaden door het onderstaande artikel aan te klikken:
Focus on Benefits